Tijdens de gezellige vrijwilligersavond op vrijdag 12 mei j.l. werd Pie Coenen extra in het zonnetje gezet. Naast het feit dat hij 70(!) jaar lid is van MCC, heeft hij vele jaren op allerlei manieren vrijwilligerswerk voor MCC verricht. Zoals de voorzitter opmerkte: de jaren geleden afgeschafte combinatietrui van de Tour de France zou voor…

Lees meer