Verenigingsinfo voor leden

Hier vindt u de notulen van de ALV 2019.