Tarieven

Lidmaatschapstarieven MCC - 2020

Het lidmaatschap geldt voor de watersportvereniging MCC Maastricht.
De haventarieven zijn vastgesteld door de Stichting Haven en gebouwen MCC.
Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men lid van de vereniging te zijn.

Aanvraag lidmaatschap van de vereniging:
- Schriftelijk, via inschrijfformulier, verkrijgbaar bij secretariaat.
- Het bestuur beslist over het inwilligen van de aanvraag.
- Een negatieve beslissing wordt door het bestuur binnen drie maanden na ontvangst van het inschrijfformulier medegedeeld aan het aspirant-lid. Tegen een dergelijke beslissing kan geen beroep worden aangetekend.
- Het aspirant lidmaatschap geldt voor één jaar.

Afmelden lidmaatschap:
- Vóór 3 december van het lopende seizoen dient de afmelding schriftelijk doorgegeven te worden aan het secretariaat van MCC.
- Afmeldingen ná deze datum zijn niet geldig.

Lidmaatschapstarieven En Havengelden MCC 2020